Epos

 

Epos is een instelling die zorg verleent aan volwassenen met een ontwikkelingsstoornis die daarnaast psychiatrische problematiek hebben. Daarnaast is er een uitgebreide behandeling voor mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt in hun leven.

Vanuit mijn rol als systeemtherapeut werk ik in een psychodramagroep. Daarnaast is er systeemtherapie voor de mensen in zorg bij Epos. Dit kan gaan om relatiegesprekken, waarbij we zoeken naar wat er in de interactie gegroeid is waar men vanaf wil. Ook kan systeemtherapie ingezet worden om een partner te betrekken. Wanneer iemand door de behandeling dingen anders wil gaan doen in zijn leven heeft dit ook altijd effect op de partner waar je mee samenleeft. Samen kan er gekeken worden welk effect de behandeling heeft op de dynamiek in de relatie. Of wat er nodig is om makkelijker te kunnen groeien.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Er lopen individuele trajecten waarbij we vaak kijken naar wat iemand van huis uit meegekregen heeft, welke invloed dit heeft op het huidige leven en wat er nodig kan zijn om je anders in relaties te leren bewegen.

Ook kan er gezinstherapie ingezet worden om te helpen de verbinding in een gezin te bewerken of herstellen.

Ikbenik Eext

 

Ikbenik is een praktijk voor orthopedagogiek en psychologie die kinderen en ouders begeleiden, onderzoek doen en behandelen. Mijn rol als systeemtherapeut is dat ik ingezet word om breder te kijken naar de context waarbinnen een kind opgroeit en leeft.

Ik probeer aan te sluiten bij een gezinssysteem om te helpen de verbinding tussen ouders en kinderen te bewerken of te helpen herstellen. Mijn doel is om geen ellenlange trajecten aan te gaan maar dat een ouder zich weer stevig genoeg voelt om met de kwetsbaarheden van het kind om te gaan. Ook als ouder krijgen we zelf veel mee vanuit ons eigen gezinssysteem die vervolgens weer invloed heeft op hoe we in het hier en nu omgaan met ingewikkeldheden. Als we deze goed snappen is het vervolgens makkelijker om te bekijken wat dit betekent voor hoe we aan kunnen sluiten bij onze kinderen.

Er kan via Ikbenik verwezen worden naar mij waarbij ik ingezet kan worden voor gecontracteerde zorg waardoor er geen aparte vergoeding voor mijn contact gerekend wordt.

Zwiers & Kroezen

 

Zwiers & Kroezen is een trainingsbureau dat sinds 1996 basis -en maatwerktrainingen verzorgt voor het onderwijs, zorg en dienstverlening. Ze hebben zich gespecialiseerd in communicatie en bejegening. Hoe lukt het jou om optimaal in contact te zijn met de ander.

Alle trainingen van Zwiers & Kroezen kenmerken zich door een oplossingsgerichte en systeemgerichte werkwijze waarbij de ander zich gehoord en begrepen voelt. Wij willen die training bieden die een optimaal rendement geeft voor de deelnemer en aansluit bij de praktijk. Leren, ervaren en een leuke dag!

Voor Zwiers & Kroezen kan ik ingezet worden in de training systeemgericht werken en voor de training suïcidepreventie.