Teamprocessen

 

Binnen organisaties en teams verandert er vaak veel: reorganisaties, uitbreiding van je bedrijf, veranderingen in de teamsamenstelling of een intern conflict tussen collega's. Wanneer er geen gezamenlijke visie gedeeld wordt heeft dit invloed op zowel de productiviteit als op werkplezier en het ziekteverzuim. 

Wanneer er sprake is van een conflict, kun je benoemen dat er weerstand is bij een collega. Maar deze tegenbeweging van een collega zal altijd ergens vandaan komen en is er niet alleen maar omdat deze collega persoonlijk niet deugt. Als systeemtherapeut ben ik opgeleid om zicht te krijgen op de bredere context, om van daaruit samen te zoeken waar de tegenbeweging vandaan komt. Meestal zit er, net zoals dat tussen partners kan spelen, iets onder wat maakt dat het mensen niet lukt om gezamenlijk dezelfde kant op te kunnen gaan. Tussen partners speelt vaak een vorm van angst: angst voor verlies, pijn over hoe iets gegaan is of wordt er iets geraakt wat de gevoelige plek van die persoon is. Binnen organisaties, teams of bij werkrelaties is dat niet anders. Het lukt dan soms niet meer om met elkaar in gesprek te komen. Men kan elkaar dan gaan vermijden of juist met elkaar gaan strijden, wat afstand kan creëren tussen collega's. Hier ontstaat een onderstroom die invloed heeft op sfeer, werkplezier en productiviteit.

 

Wat kan Directing voor uw organisatie betekenen

 

Ik geloof niet in een "quick fix", maar dat er samen gekeken moet worden naar wat er gebeurt en hoe dit ontstaan is. Dan kan er vervolgens samen bepaald worden wat er nodig is om tot verandering te komen binnen uw team of organisatie. Alles is erop gericht om een duurzame verandering teweeg te brengen die uiteindelijk zal leiden tot betere resultaten in uw bedrijf of team.

Soms kan een conflict of gezamenlijke visie niet meer bij elkaar komen. Zelfs in dat geval is het van belang om het conflict goed te doorleven. Want ook wanneer iemand vertrekt vanuit een conflict, kan dit invloed blijven hebben op de rest van de collega's in de toekomst. Je kunt dit vergelijken met de dynamiek van een vechtscheiding en de achtergebleven kinderen die hier last van kunnen blijven houden. 

Vanuit mijn manier van denken en werken is er heel veel op te lossen om weer samen door te gaan. Er zal zowel gekeken moeten worden naar werkprocessen als naar de onderstroom die de cultuur binnen het bedrijf vertegenwoordigt. Alleen richten op werkprocessen maakt niet dat er verandering komt in de onderstroom, die juist kan zorgen voor veiligheid, productiviteit en werkplezier binnen de organisatie. 

 

Het traject start met een kennismakingsgesprek waarna ik in grote lijnen een voorstel doe over de vervolgstappen.