Systeemtherapie

 

Veel mensen herkennen dat ze in contact met belangrijke relaties steeds op eenzelfde manier op elkaar reageren, ook als je je voorneemt dit anders te willen doen. Dat er gedoe kan ontstaan over iets onbenulligs, zoals bijvoorbeeld het niet opruimen van spullen. Wat jullie vervolgens in jullie bekende “cirkel” van reacties op elkaar brengt. Deze patronen kunnen moeilijk te doorbreken zijn. Ik geloof niet in één schuldige. Natuurlijk gebeurt het dat iemand iets doet wat niet handig, ongepast of zelfs gemeen over kan komen. De vraag is echter wat er gebeurt bij de ander zodat hij reageert zoals hij doet.

Uiteindelijk maakt het vaak niet uit bij wie van de twee een cirkel van reacties begint maar verloopt deze vaak steeds op eenzelfde manier. Voor de meeste mensen is deze cirkel lastig te doorbreken, doordat je steeds vanuit je eigen blik naar een situatie kijkt en invult hoe de ander hiernaar kijkt. In mijn praktijk probeer ik mensen te helpen zicht te krijgen op hoe hun “cirkel” verloopt. Wanneer je snapt hoe deze eruit ziet en hiermee begrijpt waarom de ander doet wat hij doet, wordt het makkelijker om te zoeken naar hoe deze cirkel te doorbreken. Je kunt je voorstellen dat als je een schakel uit een cirkel haalt, dat de cirkel dan niet meer op dezelfde manier doorloopt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe en gewenste cirkel te creëren. 

Individuele systeemtherapie 

 

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die ook individueel gegeven kan worden. Zo kan individuele therapie gericht zijn op het meer zicht krijgen op waar je vandaan komt. Hoe zag jouw familiegeschiedenis eruit en wat betekent dit voor je dagelijks leven. Daarnaast kan er onderzocht worden wat je meegekregen hebt aan hoe je je in relaties beweegt, te onderzoeken wat je mee wilt nemen, wat je graag achter wilt laten en wat nodig is om jouw relaties te beïnvloeden.

Ik begeleidt veel mensen die klem zitten in contact met een ouder. Samen kunnen we onderzoeken wat hierin gebeurt en wat er nodig is om deze dynamiek te veranderen. 

Ouderschap/ Bemiddeling/ Ouderschapsplan

 

Systeemtherapie kan ook ingezet worden wanneer ouders gescheiden zijn of in een traject hiervoor zitten. De invloed op kinderen blijkt steeds weer groot te zijn wanneer ouders onderlinge problemen hebben. In de systeemtherapie kan er gewerkt worden aan bijvoorbeeld een ouderschapsplan of het komen tot een regeling waar beide ouders vrede mee kunnen hebben. De rol van mij zal zijn om jullie te helpen in gesprek te blijven over waar het over moet gaan in plaats van terecht te komen in oude patronen en verwijten die je soms van tevoren al uit kan tekenen. Ook in deze rol wil ik jullie beide horen en zal ik de figuurlijke stem van een kind aanwezig willen hebben in de kamer. Ik ben niet voor of tegen een ouder maar zeker wel voor een positieve invloed van jullie contact op het kind.

EFT

 

Ik geloof dat iedereen het beste wil voor zichzelf, zijn of haar partner en/ of kinderen. Vaak leren we al vroeg in ons leven een manier van reageren aan wanneer de druk oploopt. Je gehechtheid speelt een rol in hoe je hebt leren reageren. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en geschreven over gehechtheid. Emotionally Focused Therapie (EFT) is een behandelmethode die vanuit de gehechtheidstheorie is ontwikkeld. 

Ik ben EFT opgeleid en maak hier veel gebruik van tijdens mijn behandelingen. Het mooie aan EFT vind ik, is dat er een extra stuk wordt toegevoegd aan andere vormen van relatietherapie. Binnen de EFT wordt gewerkt aan de verbinding, door te werken met onderliggende emoties. Zo wordt er gewerkt aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping. Veel koppels vinden dit een fijne manier van gespreksvoering. Er wordt snel duidelijk wat er tussen een koppel gebeurt en geeft vaak nieuwe inzichten in waarom de ander doet wat hij doet. Ik merk dat wanneer er meer verbinding ontstaat, dat koppels, voor mij soms nog onverwacht, ineens allerlei lastige thema's zelf uit kunnen spreken met elkaar.